Szkolne

Listopad 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Statut

szkp

SZKOLNY KLUB PODRÓŻNIKA

Statut Szkolnego Klubu Podróżnika

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Szkolny Klub Podróżnika działa przy Gimnazjum w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.

§ 2.

Klub objęty jest patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.

§ 3.

Opiekunami są Agata Duda i Bernarda Wabik.

§ 4.

Siedzibą jest sala 204 w Zespole Szkół.

§ 5.

Spotkania członków Klubu odbywają się dwa razy w miesiącu.

§ 6.

Szkolny Klub Podróżnika działa na zasadzie koła zainteresowań.

§ 7.

Informacje na temat działalności Klubu znajdują się na stronie internetowej Gimnazjum przy Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Rozdział II

Cele i zadania Szkolnego Klubu Podróżnika

§ 1.

Cele:

–          poznawanie walorów przyrodniczo–kulturalnych i rekreacyjnych Polski,

–          poznawanie tradycji i kultury innych krajów,

–          propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,

–          organizacja wycieczek o charakterze turystyczno–krajoznawczo–rekreacyjnym,

–          współpraca z instytucjami o charakterze rekreacyjno–turystycznym,

–          organizacja spotkań z podróżnikami,

–          popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony środowiska,

–          propagowanie turystyki i  krajoznawstwa,

–          zdobywanie wiedzy  związanej z turystyką, geografią, biologią i botaniką.

§ 2.

Powyższe cele są realizowane poprzez: wycieczki, prelekcje, prezentacje, spotkania z podróżnikami, dyskusje.

§ 3.

Zadania:

–          stwarzanie możliwości do rozwijania zainteresowań i umiejętności związanych z poznawaniem przyrody, kultury, historii, geografii, języków obcych,

–          pogłębianie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,

–          organizacja bezpiecznych wycieczek, z zachowaniem troski o środowisko naturalne.

Rozdział III

Zasady członkostwa

§ 1.

Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń Gimnazjum przy Zespole Szkół w Ożarowie.

§ 2.

Członkostwo jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 3.

Wszyscy członkowie działają w Klubie na równych prawach.

§ 4.

Członkiem Klubu Podróżnika można zostać poprzez zgłoszenie deklaracji uczestnictwa oraz akceptację niniejszego Statutu.

§ 5.

Obowiązki członków:

–          wspieranie działalności Klubu,

–          dbanie o jego dobre imię,

–          udział w akcjach klubu (prelekcje, prezentacje)

–          systematyczne uczestniczenie w spotkaniach Klubu (minimum 60% obecności),

–          promowanie działalności Klubu,

–          zachęcanie innych do członkostwa,

–          przestrzeganie norm i zasad spisanych w Statucie Klubu.

§ 6.

Niestosowanie się do postanowień Statutu, nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, łamanie zasad i norm społecznych, skutkuje skreśleniem z listy członków Szkolnego Klubu Podróżnika.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§1.

Przestrzeganie niniejszego Statutu obowiązuje wszystkich członków Klubu.

§2.

W kwestiach spornych bądź kontrowersyjnych głos rozstrzygający ma Dyrektor Gimnazjum.