Szkolne

Listopad 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Projekt „u Skłodowskiej”

loga

Projekt: Podnosimy kompetencje w gimnazjum u Skłodowskiej

 

Okres realizacji:
01 wrzesień 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 72U (40K i 32M) Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, poprzez odbycie zajęć wyrównawczych z matematyki, konwersatorium z j. angielskiego, metodą eksperymentu z chemii, cyfrowych, naukowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz przez uzupełnienie kwalifikacji

zawodowych przez 5 N(3K i 2M) w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, kwalifikacji przyrodniczych i nowoczesnych metod nauczania na

lekcjach do końca czerwca 2018 r.

 

Planowane efekty:

 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (40 K, 32 M).
 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (3 K, 2 M).
 3. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (40 K, 32 M).
 4. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (1).
 5. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1).
 6. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (3 K, 2 M).
 7. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (3 K, 2 M).
 8. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (3 K, 2 M).

 

Grupa docelowa:

 1. Szkoła: Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, (1),
 2. Uczniowie i wychowankowie szkoły prowadzący kształcenie ogólne oraz specjalne, w tym z niepełnosprawnościami: (40 K, 32 M),
 3. Nauczyciele (3 K, 2 M).

 

 

Opis działań:

Zadanie 1 – Wsparcie kompetencji językowych – Zajęcia z angielskiego (konserwatorium)

Zadanie 2 – Wsparcie kompetencji społecznych i cyfrowych – Warsztaty „Z kamerą wśród nas”

Zadanie 3 – Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery i wsparcie uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów

Zadanie 4 – Wsparcie kompetencji matematycznych

Zadanie 5 – Wsparcie kompetencji TIK – warsztaty z robotyki

Zadanie 6 – Wsparcie kompetencji naukowych – zajęcia eksperymentalne z chemii

Zadanie 7 – Wyjazdowe zajęcia eksperymentalne

Zadanie 8 – Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia nauczania opartego na eksperymencie

Zadanie 9 – Doposażenie pracowni matematycznej

Zadanie 10 – Wyposażenie międzyszkolnej pracowni chemicznej

 

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 180 595,00

Wkład Funduszy Europejskich: 162 535,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 345,39

Wkład własny: 18 060,00 zł

 

REGULAMIN PROJEKTU

formularz Uczniowie GIM Ożarów

formularz Nauczyciele GIM Ożarów