SZKOŁA PODSTAWOWA

u "Skłodowskiej"

Szkoła Podstawowa przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie

Szeroka oferta edukacyjna…

  • zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów
  • sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne
  • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych
  • realizacja autorskich programów
  • nauka języków
  • rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach wspierania uzdolnień
  • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
  • nauka na jedną zmianę
  • warsztaty i szkolenia
  • wycieczki i wyjazdy edukacyjne

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa "u Skłodowskiej" powstała w 2017 roku. Placówka mieści się w budynku dawnej poradni psychologiczno-pedagogicznej.