REKRUTACJA 2019/2020

u Skłodowskiej

R-E-K-R-U-T-A-C-J-A

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania  Szkoły Podstawowej w ZS Ożarów im. Marii Skłodowskiej – Curie, os. Wzgórze 56.  Szkoła rozpoczęła działalność od 1 września 2017 roku. Nabór prowadzony jest od klasy I do klasy VIII. Liczba miejsc ograniczona. Klasy nie są liczniejsze niż 16 osób. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania deklaracji w sekretariacie szkoły – os. Wzgórze 56, Ożarów. Gwarantujemy uwzględnienie wszelkich uwag rodziców, dotyczących organizacji szkoły, rodzaju i liczby zajęć pozalekcyjnych, podręczników, wycieczek dydaktycznych oraz innych spraw szkolnych.

 
     Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 158611801, 790572450

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa "u Skłodowskiej" powstała w 2017 roku. Placówka mieści się w budynku dawnej poradni psychologiczno-pedagogicznej.