WYCIECZKI

dla naszych uczniów

Wycieczki

Nasza szkoła dba także o to, aby uczniowie mogli zdobywać wiedzę poza jej murami. Takie działania urozmaicają proces nauczania i wpływają na lepsze przyswajanie wiedzy przez młodzież. W tym celu organizujemy różne wyjazdy i wycieczki. Odwiedzamy zarówno bliskie nam miejsca, takie jak Sandomierz, Krzemionki czy Kielce, jak i te położone trochę dalej, ale znaczące dla historii Polski – Warszawa, Kraków.

 

W trakcie wyjazdów uczniowie mogą zapoznać się z historią związaną z najbliższą okolicą, poznają dzieje ziem i osób, które na tych ziemiach mieszkały. Przykładem są tu wyprawy do Sandomierza. Młodzież zwiedza zabytki: Bramę Opatowską, ratusz, Zbrojownię Rycerską, Podziemną Trasę Turystyczną i wiele innych. Uczniowie zapoznają się z założeniami średniowiecznego miasta, ale także uczestniczą w wykładach na temat sławnych mieszkańców Sandomierza. Kolejna lekcja historii w terenie, to zwiedzanie Krzemionek Opatowskich. Oprócz przejścia trasą turystyczną, młodzież może wysłuchać wykładu na temat kopalni krzemienia pasiastego.

 

Warszawa jako największe miasto w Polsce, ma niesamowicie dużo do zaoferowania pod względem kulturalnym, turystycznym, edukacyjnym czy rozrywkowym. Jednym z punktów wyprawy do stolicy, które warto zobaczyć, jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejsce to dzięki nowoczesnym środkom przekazu oraz technologicznym rozwiązaniom pozwala odwiedzającemu całkowicie przeniknąć i zrozumieć wydarzenia sprzed 60 lat. W trakcie wycieczki uczniowie poznają nie tylko historię walk, mają również możliwość dowiedzieć się, jak wyglądało zwykłe życie mieszkańców Warszawy w czasie powstania. Dokładne zapoznanie się z przedmiotami zgromadzonymi w muzeum i doświadczanie wrażeń wzrokowych, dotykowych i słuchowych sprawia, że zwykła wycieczka do muzeum staje się przeżyciem, które zmusza do refleksji.

W przypadku takich miast jak Warszawa i Kraków nie można zapomnieć także o zabytkach. Nastrojowe zaułki, skwery i uliczki tworzą niepowtarzalny klimat i przechowują w sobie pamięć o historycznych wydarzeniach, które kiedyś tam się rozegrały.

 

Organizowane przez szkołę wycieczki mają nie tylko wymiar edukacyjny. Niektóre z wyjazdów to nagrody za zaangażowanie i wzorową postawę podczas uroczystości szkolnych i lokalnych. Jednym z nich był wyjazd do kopalni soli w Bochni. Odwiedzający poznali najstarsze i najpiękniejsze zakątki tego miejsca. Przejazd kolejką zwiedzanie Kaplicy św. Kingi, komory kieratowej, komory Kristiana, zjazd 120 metrową zjeżdżalnią, to tylko niektóre z atrakcji. Kolejny punkt wycieczki stanowiło Muzeum Anthropoda, w którym zgromadzono blisko 5 tys. Okazów motyli dziennych i nocnych z każdego kontynentu świata. Zwiedzanie niesamowitej wystawy zostało połączone z lekcją przyrodniczą.

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa "u Skłodowskiej" powstała w 2017 roku. Placówka mieści się w budynku dawnej poradni psychologiczno-pedagogicznej.